Cửa kính lùa treo – Cửa kính lùa phòng tắm

Cửa kính  lùa treo  được ứng dụng phù hợp với các vị trí như cửa đi chính, cửa thông phòng,  cửa phòng vệ sinh và sử dụng nhiều cho nơi phân chia không gian  cửa thông phòng  giữa phòng khách và phòng bếp, phòng ăn, cửa lùa nhà tắm và phòng ngoài.

Read More