Vách ngăn kính khung sắt – Vách kính khung sắt

Vách ngăn kính  dùng tạo ra các modum làm việc riêng biệt hoặc chia văn phòng thành các khu vực khác nhau, có rất nhiều loại vách ngăn trong đó vách ngăn kính khung sắt được làm bằng khung sắt định hình, kết hợp với kính cường lực , vách kính 5mm, 8mm, 10mm, 12mm .

Read More