Mái kính cường lực khung inox – Làm mái kính cường lực khung inox

Căn cứ vào những yêu cầu của khách hàng và thực tế công trình kỹ thuật sẽ lên chuyên án và thiết kế mái kính cho phù hợp. Các công việc cần làm bao gồm : chọn vật liệu làm khung đỡ kính, phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thi công

Read More