Kính quá khổ, lắp kính quá khổ, kính khổ lớn

Kính quá khổ là hệ thống kính lớn được sử dụng cho khu vực nhà chính, nhà ăn, khách sạn, shop bán hàng, siêu thị có diện tích lớn, cần có sự tháo lắp, đóng mở thường xuyên.

Read More